Reaktori – sportlovets mest strålande evenemang för ungdomar

Finlands största sportlovsevenemang för unga – Reaktori ordnas på Mässcentrum 22–24 februari.
Evenemanget bjuder in alla 13-18-åriga ungdomar i huvudstadsregionen för att fira sportlov, och bara tillbringa tid och ta det lugnt. Det är också möjligt att hitta en ny hobby!

Reaktori har arrangerats sedan 2005 och har funnit sin plats som största sportlovsevenemanget i huvudstadsregionen med mera än 13 000 unga besökare varje år. Reaktoriverksamheten riktas till över 13-åringar och evenemanget har Ekokompass-certifikat.

Reaktori genomförs av ungdomsväsendena i huvudstadsregionen i samarbete med ungdomar, organisationer och de övriga ämbetsverken i Helsingfors.

Reaktori är en del av Finland 100 -jubileumsprogrammet.

22–24 februari, onsdag till fredag klockan 13–20, Mässcentrum (Mässplatsen 1, Helsingfors)
Avslutningsfest 25 februari, klockan 18-22, kulturarenan Gloria (Lilla Robertsgatan 12, Helsingfors)